VZDUCHOTECHNIKA

APLIKACE

BROUŠENÍ / TRYSKÁNÍ

Lokální - odsávací stoly; odsávací ramena; odsávání kotoučových a pásových brusek; CNC obrábění; injektorové a tlakové kabiny; tryskače a tryskací boxy.
Prostorové - odsávací boxy s podlahovými nikami. Při procesu broušení a obrábění různých dochází ke vzniku prachových částic, které poletují v pracovním prostředí nebo ulpívají na pracovních nástrojích a podlaze. Tyto částice mají různou velikost a vlastnosti a ze své povahy jsou zdraví škodlivé a znečišťují pracovní prostředí. Principem řešení odsávání je v maximální míře zbavit pracovní prostředí těchto nežádoucích částic.

SVAŘOVÁNÍ / PLASMA / LASER

Lokální - odsávací stoly, odsávací ramena, robotická pracoviště, digestoře, mobilní odsávání, pálení plasmou, řezání laserem Prostorové - odsávací boxy, celoplošné odsávání - velkoplošné výústě, Push - Pull Při procesu svařování kovových materiálů vzniká kouř s podílem prachových a mastných částic, které jsou zdraví škodlivé a znečišťují pracovní prostředí. Principem řešení odsávání je v maximální míře zbavit pracovní prostředí těchto nežádoucích prvků.

OBRÁBĚNÍ

Lokální - CNC obrábění uzavřené, obrábění na otevřených strojích (soustruhy, vrtačky aj.). Prostorové - centrální filtrační systémy. Při procesech obrábění, vrtání, soustružení je produkováno velké množství nebezpečných látek, které pocházejí z použitých kapalin. Tyto kapaliny produkují mlhu, která se ve formě malých kapiček pohybuje ve vzduchu a tím se stává nebezpečná především pro obsluhu těchto zařízení, může docházet k jejímu vdechnutí.

VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ

V průmyslové výrobě při kombinaci výrobních podmínek, použitých materiálů a procesů, může dojít ke vzniku potenciálně nebezpečného tzv. Ex prostředí. Pro uvedené prostředí máme v našem portfoliu hadicové filtrační zařízení FK Ex.

HASIČI / STK / VYBAVENÍ AUTOSERVISŮ

Nejúčinnější metodou, jak zachytit výfukové plyny vozidel, je jejich zachycení přímo na zdroji. Odvedení výfukových zplodin zajišťuje bezpečnější a příjemnější pracovní prostředí. Nabízíme řešení jak pro jednotlivá pracoviště, jako jsou STK, opravny a servisy vozidel, tak i kompletní vybavení HZS (hasičských záchranných stanic).

SPECIFICKÉ APLIKACE

- Patronové filtrační jednotky PFP. - Hadicové filtrační jednotky FK. Neustálý vývoj technologií, materiálů a procesů vede také k vývoji filtrační techniky, zejména vývoj filtračních materiálů. Ty umožňují instalovat filtrační zařízení do specifických podmínek např. odolnost vůči agresivnímu prostředí, abraze, vlhkost, lepivost, gumový prach, soli, míchání směsí s velkým vývinem prachu aj.